חוות דעת כלכלית בהליכים משפטיים גישורים ובוררויות

מבוא: חשיבותן של דעות כלכליות במחלוקות המשפטיות חוות דעת כלכליות חשובות בכל הליכים משפטיים, גישורים ובוררויות משום שהן מספקות הערכה אובייקטיבית של הערך הכלכלי של סכסוך. צדדים יכולים לבקש חוות דעת כלכלית למתן ראיות לתמיכה בטענתם. במדינות מסוימות, כמו ארצות הברית, מקובל שצדדים מבקשים חוות דעת כלכלית ממומחים כמו רואי חשבון או כלכלנים. לאחר מכן […]