משרביות:עיצוב חוץ במסורת המשרביה

מאמר דעה זה בוחן את ההיבטים האסתטיים והפונקציונליים של משרביה, אלמנט אדריכלי ערבי מסורתי. הוא מתעמק במקורות ההיסטוריים, בחומריות ובמשמעות התרבותית של משרביה, כמו גם בהתאמה שלה לפרקטיקות אדריכליות עכשוויות. הדיון נסוב גם על תפקידה של משרביה בתכנון בר קיימא, בהתחשב בפוטנציאל שלו לווסת אור וחום, ובכך לשפר את היעילות האנרגטית של מבנים. השורשים ההיסטוריים […]