מה חשיבות הליווי מעורך דין בעסקת נדל"ן?

מה חשיבות הליווי מעורך דין בעסקת נדל"ן? בשוק הנדל"ן נרקמות מדי יוםעסקאות מגוונות, בהן נקנה ונמכר נדל"ן במחירים גבוהים. עסקת נדל"ן, ביןאם אתם מהצד המוכר או הצד הקונה, היא עסקה מורכבת שלא כוללת רק סכומי כסף גדולים,אלא גם רגולציה ועניינים משפטיים שונים. ליווי מעורך דין בעסקה כזאת הוא בעלחשיבות רבה ומגוונת.   עסקאות נדל"ןשוק הנדל"ן […]